Byggare

Vi hjälper dig att visualisera byggprocessen för din kund i vår 3D-miljö. Vi hjälper till i den kreativa processen med allt från offert till färdigt bygglov genom att synkronisera kundens önskemål med byggprocessens regler och normer. Möjligheterna är oändliga i val av väggtyp och konstruktionslösningar. Antingen ritar vi väggen och olika konstruktionsanslutningar så som du önskar eller så ritar vi efter vårt färdiga byggsystem. A-ritningar, mängder och K-sektioner plockas snabbt fram ifrån vår 3D-modell för att underlätta och ge en verklig bild av tidsåtgång och kostnadsunderlag.

I nästa steg tar konstruktören över samma modell och tar fram ritningsunderlag för lösvirkesproduktion eller fabrikstillverkning. Vi samarbetar med husfabriker som tillverkar vägg- och bjälklagsstommar i en kontrollerad inomhusmiljö. Fördelen med att rita konstruktion i en 3D-modell är att eventuella krockar mellan konstruktionsdelar och installationer tydliggörs. Montage- och produktionshandlingar med kaplistor och mängdberäkning görs direkt ifrån modellen. 
 Hustillverkare

Vår bakgrund hos en av Sveriges äldsta småhustillverkare har gett stor erfarenhet i arbete med styckehus/villor, samt större grupphusområden byggda i trä. Våra husdesigners hjälper er att ta idén från skiss till bygghandling, allt i vår 3d-miljö. Tillsammans tar vi fram planlösning och utformning på huset som optimerar allt från ljusinsläpp till tillgänglighet. Vi är vana att arbeta med koncept och fasta byggsystem och har möjlighet att anpassa oss efter just erat.

När skisserna har blivit till bygghandling låter vi våra konstruktörer ta över 3d-modellen och i samma program ta fram montage- och tillverkningshandlingar. Vårt program har också möjlighet att generera kaplistor och underlag till produktionsstyrning. Till byggplats skickar vi montageplaner och detaljer för att montaget av era förtillverkade element ska göra huset vädertätt snabbt och effektivt.  
Vertex-användare

För dig som användare av BIM-programvaran Vertex BD kan vi erbjuda ett antal tjänster för att underlätta ditt arbete. Vår långa erfarenhet i programmet har gett kunskap i dess uppbyggnad och struktur. Vi kan därför bygga upp ert byggsystem, efter era krav och önskemål, för att effektivisera er roll i branschen. 

Du som ny Vertex-användare kan behöva utbildning och support för att snabbt och rätt få ut den information du vill ha. Ju tidigare rätt information läggs in i modellen desto mer nytta kommer ur den. Arbetssättet BIM kan med stor fördel appliceras i användandet av Vertex för att generera allt från rumsvolymer till produktionsstyrning. Även installationer och fasta inredningar kan programmeras med reella värden så att modellen kan utnyttjas ända in i underhållsskedet.  

Komponentbiblioteket i Vertex-installationen kan vi fylla med produkterna ert företag erbjuder kunder. Rätt utseende i både 3d och 2d kan ritas upp och information programmeras.    Privatperson

Som privatperson kan det vara svårt att veta vad som krävs vid en om- eller nybyggnation. Vi hjälper dig i den processen.

Vilka typer av ändringar kräver bygglov? Vilka ritningar ska lämnas in? Hur högt och stort får man bygga? Frågorna kan vara många och kan besvaras olika beroende på vart byggnationen ska ske. Ofta kräver kommunen att man ansöker om bygglov och då lämnar in korrekta och fackmannamässigt gjorda ritningar.

Med bakgrund hos en av Sveriges största småhustillverkare har vi stor erfarenhet kring just detta. I ett första skede för vi en aktiv dialog för att landa i skisser som du som kund känner dig helt nöjd med. I skissarbetet strävar vi efter att uppfylla kundens önskemål samtidigt som vi ser till att följa de regler och riktlinjer som finns gällande till exempel tillgänglighet och brand. För att du som kund ska få en tydlig bild av just ditt projekt tar vi även fram en 3D-modell där du själv kan gå runt och uppleva ditt byggprojekt.

Vid bygglovsansökan skapar vi plan- sektion- och fasadritningar som lämnas in till kommunen. Vid nybyggnation beställs en nybyggnadskarta från kommunen. Om behov finns gör vi också situationsplan, marksektionsritningar och en enklare markplaneringsritning. Är byggnationen något mer komplicerad kan kommunen kräva ett så kallat tekniskt samråd innan projektet kan dra igång. Vid detta samråd diskuteras den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska egenskaper. Då krävs något mer komplicerade ritningar som generella detaljer, grundplan och installation- och takstolsritningar. Mycket av detta kan vi hjälpa till med direkt. Handlingar såsom installation- och takstolsritningar tar vi hjälp av våra samarbetspartners som är specialiserade konsulter/konstruktörer, att ta fram.


Översikt

Arkitektur/Husdesign, småhus och grupphus  

Skiss/ritningar
Bygglov
Mängdning
 Markplanering till villor
Byggnadsutformning/tillgänglighet
Bilder & rendering
Brand

Marknadsmaterial – Renderade bilder/modeller


Konstruktion/produktionsstyrning, småhus och grupphus

Tekniskt samråd – generell avsättning & sektion
Monteringsplaner och detaljer
Tillverkningsritningar och detaljer
 Underlag till produktion och styrning
Kaplistor/Mängdning
Statikberäkningar
Dimensionering av takstolar
Prefabricerade vägg- och bjälklagsstommar


Vertex-utveckling/utbildning

Utbildning programvara
Objektbibliotek
Ritningsmallar
 Väggbibliotek
Tillverkning- & Montagedetaljer, detaljbibliotek
Programmering av golv/tak/bjälklag mm.
Templates
Kataloghus/standardhus