Integritetspolicy hos oss på BDC Byggkonsult


Hos oss sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning, och du kan vara säker på att din information hanteras på ett säkert sätt. Här under beskriver vi i vilka situationer din information kan komma att hanteras eller lagras.

Dessa uppgifter kan komma att samlas in

Vid kontakt med BDC Byggkonsult AB lagras uppgifter om dig, beroende på situation. Främst är det information som du själv väljer att lämna vid kontakt och förfrågningar. Vid samarbeten och konsultuppdrag mot privatperson, sparas den information som vi bedömer vara nödvändig för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund. Detta kan vara information som namn, adress, fastighetsbeteckningar och liknande.

Cookies

För att kunna utveckla vår hemsida och verksamhet, samlar vi in statistikunderlag när du använder vår webbplats. Detta gör att vi kan se hur många som besöker oss och hur du har hittat hit. Informationen baseras på din IP-adress, och innehåller information om vilket operativsystem din enhet använder, sam vilken webbläsare som används. Är detta något som du inte vill dela med dig av så finns det säkerhetsinställningar för detta i din webbläsare.

Rekrytering

När du söker en tjänst hos oss på BDC Byggkonsult AB lämnar du dina personuppgifter och övriga handlingar via vår rekryteringsmejl (rekrytering@bdcbyggkonsult.se). Informationen lagras för att vi ska kunna behandla uppgifter som exempelvis CV och personligt brev, för att komma vidare i rekryteringsprocessen.

Samtlig information och personuppgifter raderas efter slutförd rekrytering. Uppgifter om sökande hanteras enbart av ansvarig personal och lämnas aldrig ut till tredje part. Informationen som finns lagrad om dig är enbart det som du skickar in via mejl. Skulle detta förändras kommer vi att kontakta dig för samtycke innan. Vill du att vi behåller dina uppgifter för kommande rekryteringar, eller så länge som det anses vara nödvändigt att lagra informationen, ska detta godkännas via mejl som skickas ut vid avslutad process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få din inskickade information rättad eller raderad, vid exempelvis rekrytering. Du har också rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Hör i så fall av dig till info@bdcbyggkonsult.se